Sunday, 17/11/2019 RSS
A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:Văn bản số 636/SGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học ...
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
20/QĐ - TH&THCS 25/09/2019 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
173/GDĐT 20/09/2018 Số: 173/GDĐT V/v thống nhất việc quản lý, sử dụng hồ sơ, sổ sách trong trường THCS
Số: 158/GDĐT 20/09/2018 Số: 158/GDĐT V/v Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019
2490/SGDĐT-CTTT 14/07/2017 Tuyên truyền công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em trong mùa mưa lũ
Thư viện video
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 6
Hôm qua : 12
Tháng 11 : 501
Tháng trước : 863
Năm 2019 : 3.404
Năm trước : 814
Tổng số : 4.223