I. Phần đọc hiểu (3,0 điểm)

                Đọc và trả lời các câu hỏi:

          “ Tôi mếu máo trả lời và đứng như chôn chân xuống đất, nhìn theo cái bóng bé nhỏ liêu xiêu của em tôi trèo lên xe. Chiếc xe rồ máy, lao ra đường và phóng đi mất hút”

                                                                                                          (Ngữ văn 7- tập 1)

         a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?

b.Xác  định những từ láy trong đoạn trích trên? Nêu tác dụng của nó?

          c. Trong truyện chi tiết nào khiến em cảm động nhât, hãy trình bày bắng một đoạn văn?

           II. Phần Tập làm văn (7,0 điểm)

Cảm nghĩ của em về người thầy(cô) giáo mà em yêu quý nhất.

 ------- Hết ------